PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament de les seves dades: 

Identitat. Donya Alicia Hidalgo Infant en representació de DeltaVET amb NIF / CIF: 46599116N
Adreça postal: Carrer Jaume Casanovas, 117, el Prat de Llobregat, Barcelona
Telf: 931 798 422
Correu Electrònic: deltavetcv@gmail.com 

Finalitat.

Amb quina finalitat tractem les seves dades.

A DeltaVET tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades d'acord amb aquest perfil.

Durada del tractament de Dades:

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total d'aquestes.

Destinataris:

A quins destinataris es comuniquen dades? 

No es comunicaran les dades a cap destinatari, llevat obligació legal.

Legitimació:

Quina és la legitimació per al tractament de dades:

La base legal pel tractament de les seves dades és mitjançant el consentiment de l'afectat, l'execució de contracte de serveis i oferir respostes a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte o correu electrònic (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).
L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de serveis.

Drets:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DeltaVET estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins d'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès. DeltaVET deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i transmetre'ls a un altre responsable.

Com pot exercir els drets?

Mitjançant escrit dirigit a DeltaVET Jaume Casanovas, 117, el Prat de Llobregat, Barcelona o mitjançant correu electrònic a deltavetcv@gmail.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Quines vies de reclamació hi ha?

Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella és mitjançant la pàgina web. https://www.agpd.es.

Categories de les dades: 

Quines categories de dades tractem? 

  • Dades identificatives
  • Característiques personals
  • Informació laboral
  • Informació econòmica financera

No es tracten dades especialment protegides. 

Procedència:

Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem a DeltaVET procedeixen del mateix interessat, correu postal, correu electrònic, missatgeria instantània, xarxes socials i pel formulari de contacte de la nostra pàgina web.